Du är här:

Hjälp

Ny e-tjänst ersätter bok.goteborg.se

Göteborgs Stad byter just nu e-tjänst för att söka bidrag och stöd samt boka anläggningar och lokaler. Befintliga konton och bokningar på bok.goteborg.se flyttas med till den nya e-tjänsten. Du kan inte längre boka eller söka bidrag här, med undantag från kulturstöd som du söker här fram till 31 december 2022. Därefter söker du även dessa via den nya e-tjänsten.
 
Läs mer på goteborg.se: