Du är här:

Hjälp

Ny e-tjänst ersätter bok.goteborg.se

Göteborgs Stad byter just nu e-tjänst för att söka bidrag och stöd samt boka anläggningar och lokaler. Befintliga konton och bokningar på bok.goteborg.se flyttas med till den nya e-tjänsten. Du kan inte längre boka eller söka bidrag här. 
 
Läs mer på goteborg.se: