Du är här:
Start

Nyheter

2020-05-07
Föreningar kan söka bidrag för att motverka social oro och förebygga våld i nära relationer

Nu har ideella föreningar och organisationer möjlighet att söka bidrag för att ordna aktiviteter och insatser i syfte att minska social oro, våld i nära relationer samt för att stimulera till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning ser ett behov av att kraftsamla för att minska risken för social oro och förebygga våld i nära relationer och erbjuder nu möjligheten för ideella föreningar och organisationer att söka bidrag för aktiviteter och insatser. 

Målen med detta är:

  • att motverka social oro genom att tillhandahålla positiva sammanhang. 
  • att motverka isolering i otrygga hem där fysiskt och psykiskt våld förekommer. Se till att de som lever med våld i nära relationer inte förlorar sina sociala kontakter utanför hemmet och därmed möjligheten att få hjälp och stöd.
  • att fler barn, unga och deras familjer får tillgång till fler mötesplatser, föreningsaktiviteter, läger samt att fler redan goda sammanhang kan tillgängliggöras. 

Är er förening/organisation intresserad av att ansöka gör ni så här:

  • Svara på frågorna i bifogat ansökningsformulär.
  • Skicka ifyllt ansökningsformulär till oss på denna e-postadress (idrottoforening@ioff.goteborg.se).
  • Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 18 maj kl 18.00.
  • I ämnesraden i er e-post ska ni ange: Utlysning om bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer med anledning av coronavirusetochDiarienummer 0199/20”.


Läs mer om vad som gäller och hur ni ansöker i dokumentet här nedan.
Använd ansökningsblanketten här nedan för att ansöka. 


Mer information - Bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer med anledning av coronaviruset.pdf
Ansökan- Bidrag motverka social oro och våld i nära relationer.docx