Du är här:
Start

Nyheter

2018-01-09
Dags att söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag

Från och med 1 januari kan bidragsgodkända föreningar söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Som vanligt gör ni det via e-tjänsten på www.bok.goteborg.se. Sista datum för ansökan är 25 februari för aktivitetsbidrag och 1 mars för lokalbidrag.

Så här gör ni:

 1. Se över föreningens kontaktuppgifter i e-tjänsten
 2. Gör föreningsredovisning (från 1 januari)
 3. Redovisa höstens aktiviteter
 4. Sök aktivitetsbidrag (senast 25 februari)
 5. Sök lokalbidrag (senast 1 mars)
 6. Informationsträffar
 7. Så kontrollerar vi ansökningarna

Du hittar en manual för hur du söker aktivitetsbidrag under fliken Hjälp, i e-tjänsten.

1. SE ÖVER FÖRENINGENS KONTAKTUPPGIFTER I E-TJÄNSTEN
Det är viktigt att föreningens kontaktuppgifter är uppdaterade, och att rätt personer är inlagda som ordförande, kassör och administratör. Fel kontaktuppgifter kan göra att handläggaren inte kan nå dig för kompletteringar, och då är det risk att ansökan avslås. Gå till Mina Sidor och välj Kontaktuppgifter eller Funktionärer/Ansvariga.

2. GÖR FÖRENINGSREDOVISNING I E-TJÄNSTEN
Gå till Mina Sidor för att göra er föreningsredovisning, som består av:  

 • antal aktiva medlemmar
 • styrelsesammansättning
 • medlemsintäkter
 • senaste årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll samt verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse).

Uppgifterna gäller aktuellt läge 31 december 2017.

3. REDOVISA HÖSTENS AKTIVITETER
Redovisa aktiviteter som ägt rum perioden 1 juli - 31 december 2017.

Pensionärsföreningar
Redovisa alla bidragsgodkända sammankomster rad för rad (grönt fält) under Redovisa närvaro i e-tjänsten. Längst ned på sidan finns en knapp som leder er direkt till sidan med samtliga bidrag, där klickar ni på knappen Sök aktivitetsbidrag.

Ungdomsföreningar
Ladda upp era närvarokort i form av en XML-fil. Denna hämtar ni från det digitala system som ni registrerat er närvaro i under perioden.

4. SÖK AKTIVITETSBIDRAG
Bidraget kan sökas 1 januari till 25 februari. Gör först steg 2 och 3 ovan. VIKTIGT: Glöm inte att bocka i rutan för godkännande och trycka på Skicka in ansökan längst ner på sista sidan. Du får meddelandet "Tack för din ansökan" när den gått iväg.

5. SÖK LOKALBIDRAG
Bidraget kan sökas 1 januari till 1 mars, av föreningar som sökt aktivitetsbidrag under 2017 och som har egen lokal eller hyr lokal med långtidskontrakt. Föreningen ska bifoga kostnadsunderlag (hyresavi, faktura, kvitto) för samtliga kostnader som tas upp i ansökan. En hyresavi, en elräkning och så vidare räcker. Som underlag för bidragsgivning gäller aktiva medlemmar enligt vår definition.

Förening som sedan tidigare har studiecirklar i något studieförbunds regi kan, efter särskild prövning, få möjlighet att söka lokalbidrag utan att ha sökt aktivitetsbidrag. Kraven på dessa studiecirklar är samma som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta handläggare innan ansökan.

6. INFORMATIONSTRÄFFAR
Behöver du hjälp med din ansökan? Vi erbjuder informationsträffar på Kviberg. Anmäl er till kundservice@ioff.goteborg.se

Pensionärsföreningar:

16 januari kl 13.00-15.00

24 januari kl 10.00-12.00

Ungdomsföreningar:

16 januari kl 17.30-19.30

24 januari kl 17.30-19.30

                                                                                                       

8. SÅ KONTROLLERAR VI ANSÖKNINGARNA

 • Idrotts- och föreningsförvaltningen kontrollerar regelbundet föreningens ansökningar. Om föreningen lämnat oriktiga uppgifter kan det medföra avdrag på bidragsbeloppet, återbetalningsskyldighet för föreningen eller att föreningen helt avstängs från rätten att få bidrag.
 • På begäran ska en förening som fått bidrag även skicka in kompletterande underlag såsom exempelvis bokföring, fakturor och avtal.
 • Stadgeändringar ska anmälas till idrotts- och föreningsförvaltningen.