Du är här:
Start

Nyheter

2018-01-24
Sök bidrag för kostnader med digitala närvarokort

Från och med hösten 2017 ska barn- och ungdomsföreningar använda digitala närvarokort när de ansöker om aktivitetsbidrag.

I dagsläget finns inget digitalt system för närvarorapportering som är gratis för alla typer av föreningar, men det pågår ett arbete för att ta fram ett sådant. Arbetet har dragit ut på tiden, men beräknas vara klart sommaren 2018.

Som en tillfällig lösning kan de föreningar som måste betala för denna tjänst söka utvecklingsbidrag om max 4 500 kronor för denna utgift.