Du är här:
Start

Nyheter

2018-02-05
Har din förening fått oväntade pengar från Göteborgs Stad?

Har din förening fått en extra utbetalning från Göteborgs Stad i januari? Då handlar det kanske om att din förening har rätt till differentieringsbidrag. Bidraget infördes hösten 2017 för föreningar som är aktiva i socioekonomiskt utsatta områden. Differentieringsbidraget kan inte sökas utan ges automatiskt. Bidraget betalas ut två gånger per år.

Du hittar mer information om differentieringsbidraget i våra bidragsregler. Gå in på bok.goteborg.se och klicka på ”Hjälp” i översta menyraden.