Du är här:
Start

Nyheter

2021-09-20
Tack till er som svarade på enkäten om nya konstgräsmaterial!

Idrotts- och föreningsförvaltningen jobbar för att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner, bland annat genom att testa nya mer miljövänliga alternativ till gummigranulat.  Mellan april och augusti 2021 hade föreningar som tränar på konstgräs i Göteborg möjlighet att ge sin bild av hur de nya konstgräsmaterialen fungerar. Enkäten skickades ut till förbund och föreningar och fanns tillgänglig på webben.

Kort sammanfattning av resultatet

Vilka svarade?

269 personer i blandade åldrar svarade på enkäten. Majoriteten var män/pojkar och i princip alla spelade fotboll. Ungefär hälften av de som svarade hade Härlanda Park som hemmaplan, men svaren totalt gällde 11 olika fotbollsplaner.

Vad tyckte de som svarade?

Materialen som enkäten gällde var sand, kork och lignin. De som svarade på enkäten tycker att det är bra att vi arbetar för miljön men upplever att det behövs bättre material som funkar året om. Även om en stor andel tyckte att de nya materialen var bra, men upplever många att de blir för hårda vid kyla. Många upplever också en högre skaderisk.

Läs hela sammanställningen av svaren och fortsätt gärna lämna in era synpunkter genom att genom att fylla i detta formulär

 


Slutrapport enkätundersökning konstgräsmaterial 2021.pdf