Du är här:
Start

Nyheter

2021-10-11
Utlysning av bidrag för att stimulera föreningslivet 2022

Bidragsgodkända idrottsföreningar kan under perioden 11 oktober–15 november ansöka om ett särskilt bidrag för nya satsningar för att föreningen kan få tillbaka, behålla eller få fler barn och unga till verksamheten under 2022. Förvaltningen har tilldelats extra pengar av kommunstyrelsen för utlysningen.

Motverka att unga lämnar idrotten

Syftet med bidraget är att motverka att barn och unga lämnar idrotten. Redan från elva års ålder minskar andelen aktiva barn och unga. Pandemin har även bidragit till ytterligare avhopp och inställda aktiviteter.

Studier visar att många lämnar idrotten då kraven på prestation höjs och det inte finns alternativ inom föreningen för de som vill träna för att få motion och social samvaro.

Inom ramen för RF:s förändringsarbete Strategi 2025 ingår att utveckla en ny syn på träning och tävling, där alla får plats att idrotta och där rörelseförståelse står i centrum.

Välj ett eller två av nedan bidragsalternativ:

Alternativ 1 – Ny aktivitet för flickor 10–18 år som redan är medlemmar

Alternativet syftar till att inom gruppen testa nya aktiviteter, röra sig på nya sätt och ha roligt tillsammans.

Välj det här alternativet om ni vill genomföra en ny aktivitet för era flickor i någon av åldrarna 10–18 år. Utgå från befintlig planerad verksamhet/aktivitet och ersätt denna med en ny och helt annan aktivitet för era medlemmar.

Exempel: En innebandyträning som i stället blir en föreläsning, en workshop eller dans (närvaron för denna aktivitet godkänns inom aktivitetsbidraget som vanligt).


Alternativ 2 – Öppen aktivitet för flickor och/eller pojkar mellan 10–18 år som inte behöver vara medlemmar


Alternativet syftar till att erbjuda öppna aktiviteter med fokus på rörelse och gemenskap snarare än prestation.

Välj det här bidragsalternativet om ni vill genomföra en öppen och gratis aktivitet för flickor och/eller pojkar i någon av åldrarna 10–18 år där dessa inte behöver vara medlemmar.

Här erbjuder ni målgruppen att komma och röra sig och träna för att det är kul. Den öppna aktiviteten ersätter en redan planerad aktivitet er förening normalt har en vanlig veckodag (närvaron för denna aktivitet godkänns inom aktivitetsbidraget som vanligt).

Kriterier

  • För att kunna söka bidragen behöver ni vara en bidragsgodkänd idrottsförening.
  • Välj ett eller två av bidragsalternativen som ni vill genomföra och som gör att er förening kan få tillbaka, behålla eller få fler barn och unga till er verksamhet.
  • Svara på frågorna i ansökningsformulären för en eller två satsningar att söka bidrag för.

Ansökan

  • Ansökan görs via ansökningsformuläret som du hittar längst ner.
  • Ansökan behöver vara oss tillhanda måndag 15 november. I ämnesraden i er e-post ange: ”Ansökan om bidrag för att stimulera ett växande föreningsliv, dnr 0401/21”.
  • Skicka ifyllt ansökningsformulär till oss på denna e-postadress:  idrottoforening@ioff.goteborg.se

Ansökningsblankett+bidrag+för+att+stimulera+föreningslivet+2022.docx