Du är här:
Start

Nyheter

2019-01-16
Avbokningsregler under vintersäsong

Vi har tre bedömningsnivåer (se nedan) på konstgräsplanerna under vintersäsongen.

Planernas aktuella status redovisas varje vardag kl. 14.00 på: 
Status på våra konstgräsplaner

Grönmarkerad plan
Idrotts- och föreningsförvaltningen gör bedömningen att planen är träningsbar. Då gäller samma avbokningsregler som under sommarsäsong.

Gulmarkerad plan
Idrott & förening låter föreningen själv avgöra ifall planen inte är träningsbar. Då gäller följande rutin:

På grund av snöfall och snabba temperaturskiftningar kan planerna se bra ut på eftermiddagen för att bara några timmar senare visa sig vara ospelbara. Det skiljer sig också mellan vad olika föreningar anser är en träningsbar plan.

Föreningarna ska inspektera planen innan man startar träning.                             

Då ni som förening anser att planen ni hyrt inte är spelbar kan ni välja att avbryta träningen även då ni tänt ljuset om ni inom 15 minuter in på den bokade tiden gjort följande:

Skicka ett sms till telefon: 0707-61 15 20. Skriv vilken plan ni har bokat, vilken tid och datum träningen och startar och slutar, samt namnet på föreningen.

Exempel:           Avboka  

                             Datum

                             Majvallen

                             17.00-18.30

                             Azalea BK

Därefter slår ni in släckningskoden 9999*(stjärna) och lägger på brickan. Då har ni släckt ljuset och avbokningen är fullgjord.

Om ni har bokat halvplan så släck inte utan att ni haft kontakt med förening/lag som bokat andra halvplanen. De kanske gör en annan bedömning av planen.

Om ni väljer att aktivera tiden och inte skicka något sms har ni också accepterat att tiden ska debiteras!

Det är varje förenings uppgift att informera sina ledare om dessa regler och att avbokningar ej kommer att medges i efterhand!

Vid akuta fel ring: 031- 368 22 25

Rödmarkerad plan
Idrotts- och föreningsförvaltningen gör bedömningen att planen inte får beträdas.

Status på våra konstgräsplaner
Aktuellt Prenumerera på nyheter i RSS format
  • Inga nyheter