Du är här:
Start

Nyheter

2019-10-22
Extra utbetalning av aktivitetsbidrag

Inom ett par veckor kommer föreningar som tidigare i år fått aktivitetsbidrag av idrotts- och föreningsförvaltningen att få en extra utbetalning av aktivitetsbidrag. Det handlar om ungefär 50 procent av den summa föreningen redan fått i år.


Varför får föreningarna en extra utbetalning?
Under 2019 har idrotts- och föreningsförvaltningen haft ett tillskott på tio miljoner kronor, utöver ordinarie budget, att fördela till de föreningar som söker aktivitetsbidrag. Till följd av att förvaltningen haft en ekonomi i obalans har tillskottet inte betalats ut tidigare i år. Nu är förvaltningens ekonomin i balans och vi kan göra utbetalningen.

Hur mycket pengar får föreningarna?
Fördelningen baseras på föreningens procentandelar av det totalt utbetalade aktivitetsbidraget. Vi har ingen möjlighet att undersöka enskild förenings extra tillskott innan dess att all handläggning är klar. Men det handlar om ungefär 50 procent av den summa föreningen redan fått i år.

Får alla föreningar en extra utbetalning?
Föreningar som årligen får en väldigt liten summa, några hundra kronor, i aktivitetsbidrag får inte del av den extra utbetalningen.

Behöver min förening göra något för att få del av pengarna?
Nej, idrotts- och föreningsförvaltningen sköter det administrativa.