Du är här:
Start

Nyheter

2019-11-27
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 26 november

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte den 26 november. Politikerna tog bland annat beslut om satsningar under 2020 på anläggningar för spontanidrott.


Satsning på anläggningar för spontanidrott under 2020

Idrotts- och föreningsnämnden har av kommunfullmäktige fått 15 miljoner kronor för att rusta upp anläggningar för spontanidrott, företrädesvis i utsatta områden.

Förvaltningen har under året påbörjat en plan med förslag på åtgärder i samråd med park-och naturförvaltningen samt fyra stadsdelsförvaltningar (Östra Göteborg, Västra Hisingen, Angered samt Västra Göteborg). Några exempel på åtgärder är att:

  • Länsmansgårdens idrottsområde får en rugbygplan med mobila rugbymål, en basketplan och att nuvarande utegym rustas upp.
  • frisbeebanan vid Ruddalens idrottscentrum rustas upp.
  • det byggs ett utegym/aktivt uterum vid Blidvädersplan.

Det har tagit tid att samverka med de andra förvaltningarna och planen är inte helt färdig än.  Förvaltningen återkommer senast innan sommaren 2020 med förslag på resterande åtgärder.


Särskilt tidsbegränsat hyresbidrag för att etablera föreningslokal i Kortedala

Föreningarna Stampede och Göteborgs Mixed Martial Arts & Brazilian Jiu-Jitsu IF har fått lämna sina tidigare anläggningar på grund av rivning och tillsammans hittat en ny anläggning i Kortedala. Målet är att skapa en anläggning för spontanidrott och hjälpa mindre etablerade verksamheter att få fotfäste.
Med den nya anläggningen har föreningarna en betydligt högre driftskostnad jämfört med tidigare. Föreningarna har därför sökt bidrag för ökade hyreskostnader för 2019.

Idrotts- och föreningsnämnden har inte något ordinarie bidrag för den här typen av situationer, men gör en tillfällig avvikelse från bidragsreglerna och ger föreningarna ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag i år. Förvaltningens framtida mål är att tillsammans med föreningarna hitta en långsiktig hållbar ekonomi med hjälp av ett mindre särskilt driftsbidrag.


Ja till att teckna genomförandeavtal för ny sporthall i Masthugget

Göteborgs Stad planerar att bygga ett parkeringshus med sporthall och takterass med odling och restaurang på Järnvågsgatan i Masthugget. Bygget är ett samverkansprojekt mellan idrotts- och föreningsförvaltningen, fastighetskontoret och Göteborgs Stads parkeringsbolag.

Nu ger idrotts- och föreningsnämnden förvaltningsdirektören i uppdrag att teckna ett genomförandeavtal med de andra aktörerna för projektering och byggnation av huset.

Läs alla nämndhandlingar på goteborg.se