Du är här:
Start

Nyheter

2020-01-10
Konstgräsplan i Skatås i för dåligt skick - ersätts av grusyta

Från och med 1 januari 2020 går det inte längre att boka Göteborgs Stads konstgräsplan i Skatås. Ytan är fortfarande ett idrottsområde, men konstgräsplanen tas bort och ersätts av en grusyta. Ytan kan användas för idrott och bollspel men också som uppställningsyta och parkering vid evenemang och liknande.

Konstgräsplanen kan inte vara kvar i befintligt tillstånd då den är i dåligt skick och dessutom bidrar till spridning av mikroplast. Planen har tidigare varit föreningsägd och det har inte gjorts några åtgärder för att minska spridningen av gummigranulat till naturen. Detta är särskilt allvarligt då planen ligger i ett område som är riksintresse för friluftslivet och ett naturreservat.

Planen har varit relativt lite uthyrd och förvaltningen bedömer att de som bokat planen tidigare kan få plats på andra planer inom ett rimligt avstånd, exempelvis Överåsvallen, Heden, Gamlestadsvallen, Lemmingvallen och Kviberg.