Du är här:
Start

Nyheter

2020-01-20
Göteborgs föreningspool har upphört

Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde Göteborgs föreningspool – en verksamhet som drivits av idrotts- och föreningsförvaltningen. Detta då idrotts- och föreningsnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att avveckla verksamheten.

Göteborgs föreningspool var ett projekt 2018-2019 som syftade till att kostnadsfritt stötta och hjälpa föreningar i socioekonomiskt utsatta områden med föreningsarbete. Stödet riktades framför allt till föreningar i socioekonomiskt utsatta områden som stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg. Bland annat har föreningar fått råd om hur man håller i ett årsmöte, lägger upp en budget eller verksamhetsplan eller hur en förenings stadgar ska se ut.

Uppdrag att avveckla

Anledningen till att föreningspoolen upphörde vid årsskiftet 2019/2020 är att idrotts- och föreningsnämnden i kommunfullmäktiges budget för 2020 fick i uppdrag att avveckla den. Detta motiverades med att nämnden inte ska ha kommunala föreningspooler eller andra stödverksamheter ”som civilsamhällets aktörer kan göra själva med hjälp av ekonomiskt stöd och samverkan.”

Idrotts- och föreningsförvaltningen har kvar sitt uppdrag att stötta Göteborgs föreningsliv, men nu som en del av ordinarie verksamhet.