Du är här:
Start

Nyheter

2020-01-23
Delta i workshop 3 mars om framtidens modell för föreningsbidrag

Är din förening intresserad av att bidra med idéer och kunskap om föreningsbidrag? Idrotts- och föreningsförvaltningen söker representanter från föreningslivet som vill vara med på en workshop tisdag 3 mars om framtidens föreningsstöd.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av bidrag och stöd till kommunens föreningsliv. Målet är att framtidens bidragsmodell ska vara mer anpassad till dagens behov hos föreningslivet, mer effektiv, lättförståelig, rättssäker samt kräva mindre administration från de sökande.


Workshop tisdag 3 mars
Som en del av översynen söker vi nu representanter från föreningslivet till en workshop tisdag 3 mars klockan 17.30-21.00. På workshopen vill vi bland annat ha era synpunkter om för- och nackdelar med dagens föreningsbidrag, idéer på hur bidragen kan utformas framöver och vilka krav som är rimliga att ställa på bidragsgodkända föreningar.

Det handlar om en referensgrupp med cirka 20 föreningar (och endast en person från respektive förening). Gruppen ska ha representanter från olika typer av föreningar/organisationer för att få en bred förankring.


Intresseanmäl senast fredag 7 februari
Är din förening intresserad av att delta som referensförening? Utse då en person att representera föreningen (förslagsvis ordförande, kassör eller person som brukar söka era bidrag och som har god insyn i hur dagens bidrag till föreningslivet är utformade). Säkerställ att personen kan delta på workshopen den 3 mars (utse gärna en reserv).

Anmäl er senast fredag 7 februari till madeleine.eriksson@ioff.goteborg.seMeddela:

  • Föreningens namn
  • Deltagarens namn och roll i föreningen
  • Kontaktuppgifter till deltagaren
  • Ev specialkost


De föreningar som blir utvalda till referensgruppen får en inbjudan med vidare instruktioner cirka två veckor innan. De som inte blir utvalda, men som fortfarande vill vara med och påverka får möjlighet att göra det via en digital enkät som skickas ut efter workshopen. Ett färdigt förslag på ny bidragsmodell kommer att skickas ut på remiss senare i vår till hela Göteborgs föreningsliv.


Vid frågor, kontakta:

Madeleine Eriksson, konsulent avdelning Föreningsstöd
Telefon: 031-368 21 48
E-post: madeleine.eriksson@ioff.goteborg.se