Du är här:
Start

Nyheter

2020-03-18
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 17 mars

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte tisdag 17 mars. På mötet beslutade nämnden bland annat att en ny ishall ska byggas där Slottsskogsrinken ligger idag och att den tillfälliga sporthallen i Backa ska få ett nytt skal.


Ny ishall där Slottsskogsrinken ligger idag

De senaste åren har Higab på uppdrag av idrotts- och föreningsnämnden utrett en ny ishall i området kring Slottsskogsvallen. Det första förslaget var en isarena i två våningar norr om Frölundaborg, men kostnaderna ansågs för höga.

Nu finns ett nytt förslag om en enklare ishall i markplan på den plats där ishallen Slottsskogsrinken ligger idag. Kostnaden beräknas till 140 miljoner kronor.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att ge Higab i uppdrag att bygga ishallen under förutsättning att kommunfullmäktige ger nämnden utökat kommunbidrag för hallens hyres- och driftskostnader.
 

Nytt skal till tillfällig sporthall i Backa

Idrotts- och föreningsförvaltningen har en tillfällig sporthall i Backa, nära Skälltorpsskolan. Den är en så kallad övertryckshall som är uppblåst med hjälp av varmluft. Det har varit problem med temperatur och högt ljud i hallen.

Enligt ett yrkande från Demokraterna (D) gav idrotts- och föreningsnämnden förvaltning i uppdrag att göra en bedömning om det är möjligt att anpassa eller bygga ett nytt skal till hallen och en uppskattning av hur mycket det skulle kosta.

Förvaltningen konstaterar att det är möjligt att ersätta nuvarande tältlösning med en industrihall av isolerad budgetvariant. Dock beräknas det kosta knappt 14 miljoner kronor vilket är en hög kostnad för den relativt korta användningstid som återstår då sporthallens tillfälliga bygglov går ut 2024.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att ge förvaltningsdirektören i uppgift be kommunstyrelsen om pengar för att kunna ersätta tätslösningen med nytt skal.

På goteborg.se hittar du alla handlingar och ärenden från mötet