Du är här:
Start

Nyheter

2020-05-19
Var en trygg vuxen för era barn- och ungdomsmedlemmar

Under Coronakrisen förändras mångas vardag och mer tid spenderas i hemmet. För barn och unga som redan lever i en utsatt hemmiljö ökar risken för våld och övergrepp. Kanske finns det barn och unga i din förening som ni misstänker far illa. Sprid gärna information till din förenings barn- och ungdomsledare om hur de kan ta ansvar och ingripa.

Orosanmälan

Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, gör en orosanmälan (i enlighet med SoL 14 kap. 1 §) till socialkontoret där barnet bor. Kontaktuppgifter finns på www.goteborg.se/hittasocialkontor. Utanför kontorstid ringer du Socialjouren, telefonnummer 031-365 87 00.

Rådgör med socialtjänsten

Vid frågor och funderingar om orosanmälan har du möjlighet att rådgöra med socialtjänsten anonymt. Du kan också vända dig till Barnahus Göteborg, telefonnummer 031-367 93 95.

Vid oro kring hedersrelaterat våld kontakta Resursteam heder

Har du frågor och funderingar som rör hedersrelaterat förtryck kontakta Resursteam heder Göteborg. Här finns specialkompetens på området och du kan vara anonym. Kontaktuppgifter finns på www.goteborg.se/hittaresursteamheder.

Polisanmälan

Vid misstanke om pågående eller planerat brott ring 114 14 och gör en polisanmälan. Du kan läsa mer om det här www.polisen.se/kontakt/tipsa-polisen.
Vid en akut situation ring 112.