Du är här:
Start

Nyheter

2020-05-20
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 19 maj

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte tisdag 19 maj. På mötet beslutade nämnden bland annat att försäkringspengarna för nedbrunna Slottsskogshallen ska kunna sökas av föreningslivet så de själva kan bygga en ersättningshall. Ett antal föreningar fick också bidrag för att rusta upp sina anläggningar och föreningen Västra Hisingen basket fick bidrag för att arrangera sommaraktiviteter. 

Föreningar får bidrag för att bygga upp nedbrunna Slottsskogshallen

I september 2019 totalförstördes träningsanläggningen Slottsskogshallen i en brand. Hallen tillhörde idrotts- och föreningsförvaltningen och användes till friidrotts- och trampolinträning och viss skolidrott.

Nu har idrotts- och föreningsnämnden beslutat att inte själv bygga upp ersättningshallen utan att låta försäkringsbeloppet komma föreningslivet till del så att de själva kan bygga upp en likvärdig hall. Det innebär att föreningslivet kan söka investeringsbidrag och kommunal borgen vilket Göteborgs friidrottsförbund och Göteborgs gymnastikförbund har visat intresse för att göra. 

Göteborgsförslag om att bevara skrinnarbanan i Ruddalen

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att låta skrinnarbanan i Ruddalen vara kvar i nuvarande, eller i utvecklad form. Bakgrunden till förslaget är att skrinnarbanan sedan issäsongen 2019/2020 är stängd då rören som kyler isen är trasiga och det finns risk för ammoniakläckage. Om det ska bli is igen på skrinnarbanan krävs flera kostsamma åtgärder.

I december 2019 gav idrotts- och föreningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda såväl eventuell ny inriktning på området som kommande investeringsbehov och nytta med att utveckla befintlig inriktning på området.

Utredningen pågår och nämnden förväntas ha ett förslag att ta ställning till under hösten 2020.

Eftersom frågan om skrinnarhallens framtid redan är under utredning avslår idrotts- och föreningsnämnden Göteborgsförslaget.

Göteborgsförslag om konstgräs på Dalens grusplaner

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att anlägga konstgräs på Dalens grusplaner intill Slottsskogsvallen. Detta för att fler föreningar ska kunna ha sin verksamhet där vilket också skulle ge området en ökad trygghet.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att avslå förslaget. Detta då området används för arrangemang, tävlingar, marknader och evenemangsparkering. Dessutom utreder stadsbyggnadskontoret möjligheten att göra Slottsskogsområdet till ett kulturreservat. Det är också ett känsligt område där det är olämpligt att anlägga konstgräs eftersom det bidrar till miljöproblem, främst genom spridning av mikroplaster. 

Billigare att hyra grusytor för evenemang

Idrotts- och föreningsförvaltningen förvaltar grusytor som hyrs ut till evenemang som exempelvis idrottstävlingar, cirkus, marknader och utställningar. Från och med 1 juni i år blir det billigare att hyra de grusytor som används sällan eller har en sämre geografisk placering. Taxan sänks från 5 000 kronor per dygn till 3 000 kronor. På de mer attraktiva och centrala evenemangsytorna Heden, Kviberg och Dalen är taxan oförändrad.

Beslutet är tillfälligt och gäller året ut. 

Bidrag till sommarlovssatsning i Biskopsgården

De två senaste somrarna har Västra Hisingen Basket, genom Bonnier Hoops, ordnat sommaraktiviteter i anslutning till Sjumilahallen i Biskopsgården. Det handlar om basketspel, men också andra föreningsaktiviteter som leds av unga ledare. Utöver det erbjuds även workshops, bokläsning och skrivarverkstäder.

Idrotts- och föreningsnämnden ger föreningen ett utvecklingsbidrag på 182 000 kronor för att även denna sommar arrangera denna aktivitetssatsning.

Föreningar får bidrag för att rusta upp sina anläggningar 

Flera föreningar har sökt investeringsbidrag för att kunna bygga om eller renovera sina anläggningar. Idrotts- och föreningsnämnden har beslutat att:

  • Tolereds Allmänna Idrottsklubb får 600 000 kronor i bidrag för att bygga ut sin klubbstuga i Tuve.
  • Göteborgs Parasportförbund får 250 000 kronor i bidrag för att renovera golvet i Pjäshallen i Kvibergs Park.
  • Önnereds Handbollsklubb får 600 000 kronor i bidrag för att installera solpaneler och LED-belysning i sin handbollshall.
  • Askims Badminton Club får 200 000 kronor i bidrag för att renovera golv och tak i sin rackethall i Askim.
  • Göteborgs Badmintonklubb får 500 000 kronor i bidrag för att byta ventilationsaggregat i sin rackethall i Landala.

På goteborg.se hittar du alla handlingar och ärenden från mötet