Du är här:
Start

Nyheter

2020-05-29
Förlängd ansökningsperiod gällande bidrag för sommaraktiviteter i Biskopsgården och Länsmansgården

Ideella föreningar och organisationer kan fram till den 5 juni söka bidrag för att i sommar ordna aktiviteter och insatser i områdena Biskopsgården och Länsmansgården. Syftet med aktiviteterna ska vara att motverka social oro, förebygga våld i nära relationer samt att stimulera till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Bidraget kan nu endast sökas för aktiviteter och insatser i områdena Biskopsgården och Länsmansgården. Observera att den förlängda ansökningsperioden endast gäller ideella organisationer som inte redan ansökt om bidraget. Anledningen till förlängningen är att tidigare utlysning inte fått så många ansökningar gällande verksamhet i dessa områden. 

Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning ser ett behov av att kraftsamla för att minska risken för social oro och förebygga våld i nära relationer.

Målen är:

  • att motverka social oro genom att tillhandahålla positiva sammanhang. 
  • att motverka isolering i otrygga hem där fysiskt och psykiskt våld förekommer. Se till att de som lever med våld i nära relationer inte förlorar sina sociala kontakter utanför hemmet och därmed möjligheten att få hjälp och stöd.
  • att fler barn, unga och deras familjer får tillgång till fler mötesplatser, föreningsaktiviteter, läger samt att fler redan goda sammanhang kan tillgängliggöras. 

Är er förening/organisation intresserad av att ansöka gör ni så här:

  • Svara på frågorna i bifogat ansökningsformulär.
  • Skicka ifyllt ansökningsformulär till oss på denna e-postadress (idrottoforening@ioff.goteborg.se).
  • Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 5 juni kl 16:00.
  • I ämnesraden i er e-post ska ni ange: Utlysning om bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer med anledning av coronavirusetochDiarienummer 0199/20”.


Läs mer om vad som gäller och hur ni ansöker i dokumentet här nedan.
Använd ansökningsblanketten här nedan för att ansöka.


Mer information - Bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer .pdf
Ansökan- Bidrag motverka social oro - våld i nära relationer - Biskopsgården Länsmansgården.docx