Du är här:
Start

Nyheter

2020-06-12
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 11 juni

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 11 juni. Bland annat beslutade nämnden om ytterligare tre miljoner kronor till föreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin.

 

Ytterligare tre miljoner kronor till föreningar som drabbats av coronapandemin

Föreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin, exempelvis på grund av inställda evenemang, har under våren kunnat söka bidrag för detta. Idrotts- och föreningsnämnden hade avsatt tre miljoner kronor för detta.

Förvaltningen har nu fått in 116 ansökningar motsvarande 26 miljoner kronor. Eftersom behovet av ekonomiskt stöd är stort, beslutar idrotts- och föreningsnämnden att avsätta ytterligare tre miljoner kronor för detta. Pengarna omfördelas från förvaltningens utvecklingsbidrag och investeringsbidrag. I rådande läge bedömer nämnden att föreningslivet har större nytta av ekonomiskt stöd på grund av intäktsbortfall kopplade till coronapandemin än för att göra investeringar eller utveckla sin verksamhet.


Bidrag till spontanidrott och simskola ska minska social oro

Idrotts- och föreningsförvaltningen har tillsammans med social resursförvaltning gjort en utlysning om bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer samt för att stimulera till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Två aktiviteter som idrotts- och föreningsnämnden nu beviljar pengar till är:

  • Pop up Games som handlar om att erbjuda organiserad spontanidrott för barn, unga och familjer i socioekonomiskt utsatta områden under sommaren. Satsningen drivs av RF-SISU.
  • Simskola för barn i Angered Arena. Aktiviteten hålls av Göteborg Sim.


Föreningar får driva simundervisning för skolelever

Idrotts- och föreningsförvaltningen drev avgiftsfri simundervisning för skolelever höstterminen 2017 till årsskiftet 2019/2020. Vid årsskiftet avvecklades verksamheten då det i stadens budget inte längre fanns pengar avsatta för simundervisningen.

I mars beslutade dock kommunstyrelsen att ge pengar till idrotts- och föreningsnämnden för att under 2020 erbjuda skolelever gratis simundervisning.

Då förvaltningen avvecklat verksamheten finns det inte längre kommunanställda simlärare. Istället kommer två föreningar att få bidrag av förvaltningen för att under hösten 2020 erbjuda skolor gratis simundervisning till utvalda skolor.


Ny sporthall på gång i Hjällbo

I Hjällbo byggs en idrottshall, Lärjehallen, i anslutning till en ny skola. Eftersom idrottshall blir en så kallade fullmåttshall ska hallen tas över, ägas och drivas av idrotts- och föreningsförvaltningen. När idrottshallen inte används till skolundervisning kommer den att hyras ut till föreningslivet.

 

Hitta alla ärenden och handlingar på goteborg.se