Du är här:
Start

Nyheter

2020-06-22
Råd och rekommendationer från ansvariga myndigheter - covid-19

Det är viktigt att alla i samhället tar ansvar för att vidta åtgärder som minskar spridningen av covid-19.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en checklista och information som ska hjälpa föreningar, organisationer och företga att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa smittsspridningen.


MSB0053_Verksamheter_Checklista_A4.pdf