Du är här:
Start

Nyheter

2020-09-23
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 22 september

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte tisdag den 22 september. Bland annat beslutade nämnden om ytterligare pengar till föreningslivet med anledning av coronapandemin.

Föreningar får aktivitetsbidrag baserat på förra höstens aktiviteter

Föreningslivet är hårt drabbat av coronapandemin, bland annat då antal aktivitetstillfällen har behövt minska.

För att föreningarna inte ska drabbas ekonomiskt av detta beslutade idrotts- och föreningsnämnden att utbetalningen av aktivitetsbidrag för aktiviteter hösten 2020 kommer att baseras på underlag från motsvarande period hösten 2019.

Denna åtgärd vidtogs även för vårens aktiviteter.

Mer bidrag till föreningar för att täcka kostnader med anledning av coronapandemin

I höst kommer föreningslivet att ha möjlighet att söka extra pengar från idrotts- och föreningsförvaltningen med anledning av coronapandemin genom så kallade utlysningar. Det extra stödet ska dels täcka föreningarnas inkomstbortfall för planerade aktiviteter sommaren och hösten dels stimulera föreningarna till att ordna aktiviteter under läslovet i oktober.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har sedan tidigare en budget på 5,9 miljoner kronor för detta. Idrotts- och föreningsnämnden ger nu förvaltningen tillåtelse att också använda överskott från andra bidragsformer, som mest sex miljoner kronor, till denna satsning. Den sammanlagda budgeten kan då bli 10,5-10,9 miljoner kronor.

En liknande utlysning gjordes i våras vilket gav föreningslivet ett extra stöd om cirka 4,8 miljoner kronor.

Nytt motionscentrum i Vättlefjäll blir dyrare än beräknat

Idrotts- och föreningsnämnden fick för ett antal år sedan i uppdrag att bygga ett nytt motionscentrum i Vättlefjäll i Angered. Planeringen har pågått under lång tid och kantats av svårigheter utifrån placering och kostnad.

Nu finns en möjlig placering på den plats där Friluftsfrämjandet bedriver sin kanotverksamhet i Vättlefjäll. Dock överstiger det lägsta anbudet för entreprenaden de uppskattade kostnaderna.

Trots att investeringsutgiften för bygget utökas med cirka 30 procent godkände idrotts- och föreningsnämnden att bygget kan börja.

Det nya motionscentrumet ska innehålla gym, aktivitetssal och möjlighet till utomhusträning och beräknas vara färdigt i slutet av 2021.

Göteborgsförslag om pumptrackbana

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att bygga en pumptrackbana i asfalt, helst i Frihamnen eller Dalen i Slottsskogen. En pumptrackbana är en bana för allt med hjul: cyklar, balanscyklar, skateboards och kickbikes.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att avslå förslaget då just dessa platser inte kan bli aktuella. Vid Slottsskogsvallen pågår ett byggprojekt och kring Frihamnen pågår ett utredningsarbete som väntas ta många år.

Idrotts- och föreningsförvaltningen ser dock en möjlighet att anlägga en pumptrackbana i Kvibergs Park, men först när pågående utvecklingsprojekt på området (sporthall, ishall, temalekplats och gruppträningsplattform) är slutförda. Det beräknas de vara 2023.

Göteborgsförslag om kultur- och idrottshus i Biskopsgården

Företrädare för föreningarna Västra Hisingen Basket samt IF Warta har kommit med ett Göteborgsförslag om att ett kultur- och idrottshus ska byggas i Biskopsgården.

Förslaget var i början av året uppe för beslut i stadsdelsnämnden Västra Hisingen som ställde sig positiva till förslaget. Nämnden bedömde dock att föreslaget borde tas upp av idrotts- och föreningsnämnden som har bred kompetens i frågan och kan fortsätta dialogen med föreningar, brukare, politik samt andra berörda förvaltningar.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har bett kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen att tycka till om förslaget, vilket de gjort och samtidigt angett att de inte har möjlighet att finansiera ett sådant projekt.

Idrotts- och föreningsnämnden tycker förslaget i sig är bra och ser att det är viktigt att utveckla Biskopsgården, men beslutade att avslå förslaget då inte heller idrotts- och föreningsnämnden har finansiering för detta i innevarande investeringsperiod. Nämnden ser ett behov av att Göteborgs Stad förtydligar internt hur Göteborgsförslag ska hanteras när de spänner över flera olika nämnders ansvarsområden och ingen enskild nämnd själv äger frågan.

Hitta alla nämndhandlingar och protokoll på goteborg.se