Du är här:
Start

Nyheter

2021-03-09
Strategi för mer miljövänliga konstgräsplaner

I flera år har idrotts- och föreningsförvaltningen jobbat aktivt med att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. Nu tar vi ett till steg och skärper kraven på oss själva och de föreningar som får bidrag till sina konstgräsplaner. 

För idrotts- och föreningsförvaltningen innebär det att:

  • inte använda gummigranulat när vi bygger nya eller lägger om befintliga konstgräsplaner
  • pröva nya mer miljövänliga konstgräs- och fyllnadsmaterial
  • kontinuerligt utvärdera nya konstgräsmaterial
  • bevaka andra aktörers val och erfarenheter av alternativa konstgräsmaterial
  • vidta åtgärder för att minska spridningen på befintliga planer där vi fortfarande har gummigranulat.

Dessutom ställer vi miljökrav på föreningar som söker investeringsbidrag och/eller kommunal borgen för föreningsägda konstgräsplaner. Från och med 2024 kan föreningar endast få investeringsbidrag/kommunal borgen för konstgräsplaner utan gummigranulat.

Läs gärna mer på sidan Minska mikroplast från konstgräs på goteborg.se.