Du är här:
Ny e-tjänst ersätter bok.goteborg.se
Göteborgs Stad har fått en ny e-tjänst för att söka bidrag och stöd samt boka anläggningar och lokaler. Du kan därför inte längre boka eller se dina bokningar på bok.goteborg.se. Kulturstöd kommer du dock kunna söka här fram till 31 december 2022.
Befintliga konton och bokningar på bok.goteborg.se har flyttats med till den nya e-tjänsten. Med start eftermiddagen 4 oktober kan du logga in och se dina bokningar i den nya e-tjänsten.
Från 5 oktober kan du även göra bokningsförfrågningar och ändra dina befintliga bokningar.
Du kan inte heller göra några bidragsansökningar via bok.goteborg.se, med undantag av Kulturstöds stödformer/bidrag, som söks via bok.goteborg.se fram till och med 31 december 2022. Därefter söker du via den nya e-tjänsten.
Läs mer på goteborg.se: