Du är här:
Till hösten 2022 får Göteborgs Stad en ny e-tjänst för att söka bidrag och stöd samt boka anläggningar och lokaler. När nya e-tjänsten är på plats söker du alla bidrag och gör alla bokningar där. Befintliga konton och bokningar kommer att flyttas till den nya e-tjänsten. Bok.goteborg.se kommer att finnas kvar parallellt under en tid, för att tillåta redovisning av tidigare bidrag. Läs mer på goteborg.se/bokningochbidrag.

E-TJÄNSTER - BIDRAG OCH BOKNING

Välkommen! Här kan du boka tider i anläggningar och lokaler. Föreningar, organisationer och enskilda kulturaktörer kan också söka stöd och bidrag hittar du kontaktuppgifter till olika föreningar. På hjälpsidan kan du läsa mer om hur du kommer igång med e-tjänsterna. Klicka här för att läsa om hur idrotts- och föreningsförvaltningen behandlar dina personuppgifter.

Bild Bild
BOKA ANLÄGGNING

Sök och boka planer, hallar och lokaler i Göteborgs stad. Både föreningar och privatpersoner kan boka. Här kan du boka allt från en festlokal till en stående tid för exempelvis innebandyträning.

Bild Bild
SÖKA BIDRAG

Här kan ni läsa mer om de bidrag som finns att söka via e-tjänsterna. Det kan handla om allt från startbidrag eller lokalbidrag till bidrag inom funktionshinderområdet eller socialt arbete.