Du är här:
Ny e-tjänst ersätter bok.goteborg.se
I oktober 2022 får Göteborgs Stad en ny e-tjänst för att söka bidrag och stöd samt boka anläggningar och lokaler.
Från 23 september till och med 3 oktober kan du därför inte boka tider i Göteborgs Stads idrottsanläggningar och samlingslokaler. Du kan se dina bokningar om du loggar in på bok.goteborg.se, men inte boka nya tider.
Befintliga konton och bokningar kommer att flyttas till den nya e-tjänsten. Från 4 oktober kan du se dina bokningar och göra nya bokningsförfrågningar i den nya e-tjänsten.
Du kan heller inte göra några bidragsansökningar via bok.goteborg.se. Ändringar du gör, till exempel av kunduppgifter, följer inte med till den nya e-tjänsten.
Läs mer på goteborg.se: Ny e-tjänst för bokning och bidrag