Du är här:
Start

Nyheter

2018-02-09
Politiskt ja till pilotprojekt som ska stötta föreningar med administrativt arbete

Stadens föreningar lägger mycket tid och kraft på administrativa sysslor. För att föreningarna istället ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet vill idrotts- och föreningsförvaltningen införa en föreningspool som ska öka stadens administrativa stöd till föreningslivet. Nu har idrotts- och föreningsnämndens politiker sagt ja till att förvaltningen startar ett tvåårigt pilotprojekt.

Vad innebär beslutet?

Pilotprojektet handlar om en föreningspool som under 2018-2019 ska stötta föreningar i Angered och Östra Göteborg, två socioekonomiskt utsatta områden.

Föreningspoolen ska framför allt ge stöd i att söka och redovisa bidrag, grundläggande ekonomi samt föreningskunskap. Föreningar ska kunna få personligt stöd vid fysiska, men också webbaserade möten. Föreningspoolen ska utöver normala öppettider också gå att nå på kvällstid, minst två dagar i veckan.

När testperioden är slut ska pilotprojektet utvärderas. Därefter tas ett politiskt beslut om föreningspoolsverksamheten ska fortsätta.

Vad händer nu?

I ett första skede ska förvaltningen rekrytera en projektledare med uppgift att driva och stötta uppstarten av föreningspoolen. Föreningslivet kommer att tillfrågas om intresse att delta i en arbetsgrupp i syfte att bilda en ideell organisation under vilken föreningspoolen kan drivas. Också Arbetsförmedlingen kommer att bjudas in till samarbete i utformandet av verksamheten.

Var hittar jag mer information?

Mer information om pilotprojektet kommer att ges löpande.

Här hittar du förslaget om en föreningspool

Här hittar du Utredning om förbättrat administrativt stöd till föreningslivet