Du är här:
Start

Nyheter

2018-09-11
Är din förening aktiv på eller i närheten av Majvallen?

Berätta om ditt Majvallen!

Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på. Som en del i arbetet vill vi veta hur föreningsaktiva i Majorna upplever området och vill att det ska utvecklas. 

Tyck till på plats – kom på öppet hus

Torsdag 13 september

Kl. 15-18.30 (drop-in)
Plats: Boulecenter, Majvallen

Vi bjuder på fika!

Tyck till på www.stadsutveckling.goteborg.se/majvallen

Från 27 augusti till och med 16 september

Uppmuntra gärna era medlemmar att delta (även unga och deras föräldrar)! Se även bifogat anslag. 

Bakgrund

Med utgångspunkt i ett Göteborgsförslag från föreningarna Azalea BK och Göteborgs FF ska Göteborgs Stad titta på hur Majvallen kan utvecklas som idrottsområde. Politikerna i idrotts- och föreningsnämnden har beslutat att gå vidare med den del av förslaget som handlar om utveckling av idrottsytor för både utomhus- och inomhusidrott, föreningslokaler och byggnader för omklädning. De framhöll också att en utveckling av Majvallen ska gynna hela föreningslivet i närområdet och kan betyda mycket för barn och unga i Majorna. Samtidigt tar stadsbyggnadskontoret fram en detaljplan för att möjliggöra en lokal för Masthuggets Majornas scoutkår på Majvallen. Scoutstugan ska bli ett tillskott till satsningen på föreningslivet på Majvallen. 

 

Vad händer sen?

Under hösten 2018 tar idrotts- och föreningsförvaltningen fram ett förslag på hur Majvallen kan utvecklas och hur mycket pengar som skulle behövas för detta. Det är sedan idrotts- och föreningsnämnden och Göteborgs Stads kommunfullmäktige som beslutar vad som är möjligt på Majvallen de kommande åren. Det är alltså inget bestämt eller några pengar avsatta i dagsläget.