Du är här:
Start

Nyheter

2018-09-07
Dags för utbetalning av bidrag till föreningar i socioekonomiskt utsatta områden

Om din förening har sökt aktivitetsbidrag för aktiviteter för barn och unga hösten 2017 kan föreningen ha rätt till det så kallade differentieringsbidraget. Bidraget betalas ut i september/oktober.

Differentieringsbidraget är ett bidrag som ges till ungdomsföreningar med bidragsgodkända medlemmar som bor i utvalda socioekonomiskt utsatta primärområden.

Bidraget kan inte sökas, utan de föreningar som har rätt till bidraget får det automatiskt i samband med att föreningen söker och får aktivitetsbidrag.