Du är här:
Start

Nyheter

2018-09-07
Tyck till om förslag om Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag
Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad ska ta beslut om en ny riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället, men vill först veta vad stadens föreningsliv tycker om förslaget. Ta chansen att tycka till innan 31 oktober!

Läs förslaget Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället och tyck till. Kommunstyrelsen vill särskilt veta vad din förening tycker om de nya kriterierna för att en förening ska kunna få bidrag. Fokusera gärna ert svar på dessa delar:

- Anser ni att riktlinjerna i förslaget gör det möjligt för föreningar med konfessionell grund att få bidrag för verksamhet som är av icke-religiös natur?

- Flera av kriterierna i förslaget fokuserar på att föreningen ska ta ställning för eller emot olika värden. Hur ser ni på dessa krav?

- Kan kriterierna i högre utsträckning kopplas till vilka aktiviteter eller uppmuntrande attityder som föreningen har eller ger uttryck för?


Svara senast 31 oktober!
Skicka föreningens remissvar till stadsledningskontoret senast den 31 oktober, e-post: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Få hjälp med remissvaret
För att stötta ideella föreningar och organisationer (civilsamhället) i remissvar finns en kanslifunktion Got united - Forum för samverkan som är civilsamhällets part i samverkan med Göteborgs Stad. Kansliet ordnar en workshop kring de föreslagna riktlinjerna som din förening/organisation kan delta i. Vid detta tillfälle kan föreningen/organisationen muntligen föra fram sina synpunkter.

Datum och tid: 28 september klockan 13-16.
Plats: Södra Allégatan 1B, Mötesplatsen.
Anmälan: Mejla ansvarig samordnare Marie Zachrisson Gärdehed senast 21 september: mariezg@gotunited. Obs! endast en deltagare per förening/organisation.

Bakgrund
  • Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad gav våren 2017 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en gemensam modell för föreningsbidrag. En del i det arbetet var att ta fram riktlinjer för likvärdig hantering av ansökan, beslut och uppföljning.
  • Våren 2018 presenterades ett förslag (tjänsteutlåtande) på nya riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället. Kommunstyrelsen bordlade förslaget flera gånger och i juni beslutade kommunstyrelsen att skicka tillbaka förslaget igen (återremiss) så att berörda förvaltningar och föreningslivet kan lämna sina synpunkter.

Här hittar du nuvarande riktlinjer för föreningsbidrag i Göteborgs Stad