Du är här:
Start

Nyheter

2022-06-21
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 20 juni

Kartläggning av bidrag och subventioner till olika idrotter och aktiviteter

Idrotts- och föreningsförvaltningen har kartlagt hur bidrag och subventioner fördelas till olika idrotter och aktiviteter. Rapporten pekar på fyra områden med mycket stora skillnader.

Över 570 föreningar och närmare 82 000 medlemskap för unga i åldern 7–25 år är grunden för den kartläggning som nu gjorts av förvaltningen. Med tanke på att pandemin påverkat Idrottssverige, har 2019 valts som år för jämförelsen. 

Förvaltningens rapport pekar på fyra områden där det finns mycket stora skillnader i hur bidrag och stöd fördelas: Skillnad i hur aktiva som flickor och pojkar är i föreningarnas verksamhet, skillnad beroende på var man bor i Göteborg, skillnad i hur aktiva de unga (7–25 år) är i olika åldrar, skillnad i anläggningsstöd. 

Kartläggningen har skett på uppdrag av kommunfullmäktige. Framöver kommer en årlig uppföljning av hur bidragen fördelas att göras.

Idrotts- och föreningsnämnden godkände förvaltningens redogörelse samt analys och slutsatser. Nämnden godkände också förslag till fortsatt inriktning för att utjämna skillnader.  

Svar på Göteborgsförslag om att bygga en liten konstgräsplan på Vrångö 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att bygga en liten konstgräsplan på Vrångö. På Vrångö finns det idag en gräsplan utan belysning. 

Förslagsställarna, barn och unga från Vrångö, anser att det handlar om inkludering och gemenskap då en idrottsanläggning förenar öborna. Att sporten och fotbollen, i små samhällen, såsom Vrångö, blir en naturlig plats att mötas på samt känna glädje och gemenskap kring. De menar att det är viktigt att barn och ungdomars röster kommer till tals eftersom det gynnar ungdomslivet i skärgården och gör ön mer attraktiv för barnfamiljer.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att Göteborgsförslag om att bygga en liten konstgräsplan på Vrångö ska utredas vidare.

Utvecklingsbidrag till Löparakademin

Löparakademin har sökt utvecklingsbidrag för att genomföra lättillgängliga fysiska aktiviteter för unga (15-25 år) i socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. Aktiviteterna erbjuds kostnadsfritt och utan krav om medlemskap för att ”sänka trösklar” för unga som riskerar att hamna utanför föreningslivet. Verksamheten genomförs i samverkan med lokala aktörer och har tidigare genomförts i minder omfattning i området Angered med framgångsrikt resultat. 

Idrotts- och föreningsnämnden beslöt att bevilja utvecklingsbidrag till Löparakademin med 150 00 kronor för aktiviteter hösten 2022 och våren 2023.  

Investeringsbidrag till Storås Ridklubb

Enligt Göteborgs Stads plan för ridsport 2020–2024 finns ett behov av ökade resurser till drift och underhåll av ridsportens anläggningar. Idrotts- och föreningsnämnden har för 2022 avsatt 5 miljoner till särskilt investeringsbidrag till ridsporten. Storås Ridklubb har ansökt om särskilt investeringsbidrag för ombyggnation av gödselplattan på anläggningen i Angered. Föreningen behöver bygga om gödselstacken för att uppfylla krav ställda av miljöförvaltningen. 

Idrotts- och föreningsnämnden beslöt att bevilja Storås Ridklubb 210 000 kronor i särskilt investeringsbidrag till ridsporten.

 

Du hittar alla handlingar och protokoll på goteborg.se.

Aktuellt Prenumerera på nyheter i RSS format
  • Inga nyheter