Du är här:
Start

Nyheter

2021-12-15
Ny digital tjänst för att boka lokaler och söka bidrag

Våren 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny digital tjänst som ska göra det enklare att söka bidrag eller stöd och boka samlingslokaler och idrottsanläggningar. Tjänsten kommer att ersätta bok.goteborg.se och andra e-tjänster som idag används för att söka föreningsbidrag.

Enklare för göteborgarna, smidigare för handläggarna 

Behovet av en ny boknings- och bidragstjänst är stort och har funnits länge. En ny lösning är efterfrågad av handläggare såväl som föreningar och göteborgare. Det handlar både om att göra det enklare för föreningar och andra som vill boka lokaler och söka bidrag, och att underlätta administrationen för handläggare. 

Logga in på webben med Bank ID

Du kommer att nå den nya tjänsten via webben. Länkar till tjänsten kommer att finnas på sidor om lokaler, föreningsbidrag och stöd till kulturaktörer på goteborg.se.  Om du eller din förening brukar boka lokal eller får bidrag från Idrott & förening följer ditt konto med från nuvarande e-tjänst bok.goteborg.se till den nya tjänsten, likaså kommande bokningar. Är du kulturaktör som idag får bidrag från Kulturförvaltningen kommer du att få skapa ett nytt konto i det nya systemet. Har du pågående bidragsärenden så ligger hela bidragsprocessen kvar i nuvarande system. Efter att det nya systemet lanserats gör du alla nya ansökningar därInloggning kommer att ske i första hand med hjälp av Bank ID, men det kommer finnas alternativ för dig som inte har Bank ID. 

För dig som brukar boka idrottsanläggning eller samlingslokal  

Privatpersoner, föreningar och andra aktörer bokar idag idrottsanläggningar och vissa samlingslokaler i Göteborg via bok.goteborg.se. Alla dessa lokaler kommer du framöver boka via den nya tjänsten. Det kommer att bli en mer användarvänlig tjänst som ger bättre överblick och gör hela bokningsprocessen enklare och smidigare. 

För dig som brukar söka bidrag och annat stöd av Göteborgs Stad 

Föreningar, organisationer, kulturaktörer och privatpersoner som söker föreningsbidrag och annat stöd för sin verksamhet gör det idag oftast via bok.goteborg.se eller någon av stadens andra e-tjänster. Framöver kommer du att kunna söka alla föreningsbidrag och stöd via den nya tjänsten. Den nya tjänsten kommer att göra det enklare att söka, underlätta dialogen mellan dig och handläggaren och göra det tydligare vilka bidrag som finns tillgängliga för just dig. 

Mer information och utbildningar 

februari/mars 2022 kommer du att få mer information och inbjudan till utbildningar. Upplägg och omfattning på utbildningen kommer att variera utifrån behov och intresse.  

Aktuellt Prenumerera på nyheter i RSS format
  • Inga nyheter