Du är här:
Start

Nyheter

2022-01-19
Inbjudan Unga ledarprogrammet från idrotts- och föreningsförvaltningen samt RF Sisu Västra Götaland

Nu har du som förening en unik möjlighet att välja ut 1–2 unga ledare i åldrarna 15–20 år, som får möjlighet att tillsammans med dig som kontaktperson i föreningen utbilda och utveckla er under ett års tid.

De unga ledarna kommer att få ett gediget utbud av olika utbildningar. De kommer att göra dem till ännu bättre och tryggare ledare för barn och ungdomar.

Du som kontaktperson får en fin möjlighet att utbilda dig. Dessutom får du stöd i att arbeta fram en ledarförsörjningsplan, för att lättare behålla och motivera föreningens unga ledare.

Unikt med detta program är att de unga ledarna kan få en ersättning under året. Förutsättningarna är att de medverkar på samtliga utbildningstillfällen samt leder en grupp och är aktiv i aktiviteter.

Det är viktigt före ansökan att med de unga ledarna gå igenom de datum som presenteras.

Upplägg riktat till kontaktpersoner i föreningen

Digital infoträff föreningskontakter: torsdag den 31 mars kl 18.30–19.30
För kontaktpersoner i föreningarna som blivit uttagna till programmet. Kontaktpersonerna får mer information om upplägg och förutsättningarna för programmet.

Fysisk nätverksträff 1: onsdag den 27 april kl 18.30–20.30
Tema: ”Hur skapa stödjande miljö för föreningens ledare?”. Kortare inspirationsföreläsning, mingel och utbyte av erfarenheter och goda exempel.

Digital nätverksträff 2: torsdag den 1 september
Tema: ”Hur engagerar och motiverar vi ideella ledare ”. Kortare inspirationsföreläsning, utbyta erfarenheter och goda exempel.

Stöd i att ta fram ledarförsörjningsplan: löper hela vt/ht 2022
Kontaktperson från IOFF och RF-SISU konsulent, stödjer föreningen i att ta fram en hållbar ledarförsörjningsplan. 

Upplägg riktat till den unga ledaren

Digital infoträff unga ledare: torsdag den 31 mars kl 18.30–19.30
Information om ungaledarprogrammets upplägg och tidsramar.

Grundutbildning för tränare
Omgång 1: onsdag den 6 april (digitalt) kl 18.00–20.00 + lördag den 23 april (fysiskt) kl 09.00–17.00
Omgång 2: torsdag den 7 april (digitalt) kl 18.00–20.00 + söndag den 24 april (fysiskt) kl 09.00–17.00
Ledarna startar året med att genomgå ”Grundutbildning för tränare”. En stor plattform av kunskap i ledarskap, bemötande, värdegrund, inkludering och hälsosamt ledarskap.

Fysisk nätverksträff: tisdag den 24 maj kl 18.00–20.00
Psykiskt hälsa ”Positiv balans mellan prestera och må bra i ditt ledarskap”.

Digital nätverksträff 2: torsdag den 1 september kl 18.00–20.00
”Inkluderande ledarskap/Osynliga funktionsnedsättningar”.

För både unga ledare och kontaktpersoner

Avslutande gemensam fysisk nätverksträff: onsdag den 23 nov kl 18.00–20.00, Göteborg
Vi ses både ledare och kontaktpersoner tillsammans för att avsluta programmet. Vi gör nedslag i Ledarförsörjningsplanerna och arbetsområden som de unga ledarna fått ökad kompetens i. Mingel, avslut och diplom.

Anmälan

Görs via ansökningsblankett som ni når via denna länk. Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 1 mars.

Klicka här för att se eller skriva ut inbjudan i PDF-format.

Kontakt

För mer information om programmet, hör av dig till Anna Westin, Göteborgs Stad

Aktuellt Prenumerera på nyheter i RSS format
  • Inga nyheter