Du är här:
Start

Nyheter

2020-01-10
Nya bidragsregler och taxor 2020 och information om bidragsöversyn

Idrotts- och föreningsnämnden har den 17 december 2019 tagit flera beslut som rör Göteborgs föreningsliv, bland annat om nya bidragsregler och lokaltaxor för 2020 och inriktningen för en översyn av föreningsbidragen.


Nya bidragsregler för 2020

1 januari börjar nya regler för föreningsbidrag att gälla. De större ändringarna är:

 • Idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterierna för föreningsbidrag som gäller alla föreningar och organisationer som söker bidrag från nämnden har anpassats till de grundläggande kriterier som anges i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.
 • Aktivitetsbidraget höjs. Från och med 2020 är aktivitetsbidragets storlek per deltagare och sammankomst:
  • Flicka - 7-25 år eller med funktionsnedsättning: 7,00 kronor (tidigare 5,55 kronor)
  • Pojke - 7-25 år eller med funktionsnedsättning: 6,50 (tidigare 5,05 kronor)
  • Ledare: 6,50 (tidigare 5,05 kronor)
  • 65 år eller äldre: 6,50 kronor (tidigare 5,00 kronor)
 • Investeringsbidraget kan sökas två gånger per år (tidigare var det en gång). Dessa tillfällen är: 
  • 2 januari-25 februari
  • 1 juli-25 augusti


Nya lokaltaxor från 1 januari

Vid årsskiftet höjs priserna för att boka planer, sporthallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Priserna höjs med 3,2 procent och börjar gälla från och med 1 januari 2020.

En förändring jämfört med tidigare är att vintertaxan för konstgräsplaner tagits bort förutom på elitarenorna Ruddalen 1, Valhalla IP och Got Event Bravida och att endast tio breddfotbollsplaner snöröjs från och med 2020.


Ny bidragsmodell ska tas fram

Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram en inriktning för en ny bidragsmodell som idrotts- och föreningsnämnden beslutade om den 17 december 2019.

Målet är att den nya bidragsmodellen ska vara mer anpassad till dagens behov hos föreningslivet och förenkla och minska administrationen för både de sökande och föreningskonsulenterna.

Föreningslivet kommer att kunna bidra med kunskap och kompetens i ett senare skede. Vi återkommer med mer information om detta.


Mer information om ärenden som idrotts- och föreningsnämnden beslutade om 17 december 2019


Regler för föreningsbidrag 2020.pdf
Taxor 2020.pdf