Du är här:
Start

Nyheter

2021-01-12
Föreningsbidrag ändras efter större översyn

Idrotts- och föreningsförvaltningen har haft i uppdrag att göra en översyn av bidragen till föreningslivet. Översynen har lett fram till ett antal förändringar av föreningsbidragen som idrotts- och föreningsnämnde beslutade om 17 november.

Syftet med översynen har varit att bidragsmodellen ska bli mer anpassad till dagens behov hos föreningslivet, mer lättförståelig och kräva mindre administration från de sökande. Ett annat syfte har varit att ge föreningslivet bättre förutsättningar att nå underrepresenterade målgrupper och områden för att nå målet om en mer jämlik stad.

Under 2019 och 2020 har förvaltningen genomfört omvärldsbevakning, föreningsdialog samt testat nya arbetssätt i handläggningen av selektiva bidrag.

Beslutade förändringar

Några av förändringarna som idrotts- och föreningsnämnden nu beslutat om är:

  • Aktivitetsbidraget höjs. Ökningen är störst för tjejer och personer med funktionsnedsättning (en krona jämfört med 50 öre för killar) för att skapa incitament för föreningarna att satsa ytterligare på dessa målgrupper som har ett lägre deltagande i föreningslivet.
  • Under 2021 görs vidare analyser av om och hur lokalbidraget kan förändras. 
  • Utvecklingsbidraget riktas än mer mot aktiviteter som syftar till att nå underrepresenterade grupper och områden
  • Antalet bidragsformer minskar. För att förenkla bidragsansökandet minskas antalet bidrag. Utbildningsbidraget och mentorsbidraget tas bort och möjligheten att söka bidrag för utbildning och mentorskap kopplat till en utvecklingsprocess inom föreningen skapas inom utvecklingsbidraget. 
  • Förvaltningen utvecklar sitt konsultativa och uppsökande arbete för att stödja föreningarna i att nå de grupper och områden som idag är underrepresenterade i föreningslivet. 

Under 2021 kommer dessutom ansöknings- och lokalbokningsprocessen förenklas i och med att ett nytt digitalt bidrags- och bokningssystem införs i Göteborgs Stad.

Läs hela tjänsteutlåtandet Översyn av föreningsbidrag