Du är här:
Start

Nyheter

2021-04-01
Strötider för bokning av bollplaner 5 april-2 maj

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan nu meddela att vi kl. 10.00 idag torsdag 1 april öppnar för ströbokningar på stadens konstgräsplaner för perioden måndag 5 april – söndag 2 maj. Bokningar görs enklast via e-tjänsterna på www.bok.goteborg.se

 

Under rådande pandemi råder en stor ovisshet om kommande säsong inom många idrotter med restriktioner som påverkar både träningar och matcher/seriespel. Baserat på detta så har vi valt att inte släppa hela säsongen på en gång (5 april – 31 oktober) utan inledningsvis begränsa det till en kortare period (5 april – 2 maj).

 

Vår målsättning är att kunna släppa resterande tider så snart som möjligt men det kommer tyvärr inte kunna ske förrän under andra halvan av april. Så fort vi vet exakt datum för ett nytt släpp så kommer vi att förmedla detta till er via ett nyhetsbrev samt via en publicerad nyhet i högermarginalen på startsidan av e-tjänsterna, här på www.bok.goteborg.se

 

Vi förstår att vårt beslut att endast släppa en begränsad period av strötider inte är optimalt för er planering av säsongen. Samtidigt ser vi en fördel i det gentemot att ni troligtvis inte drabbas på samma sätt av omplanerade seriespel när vi sedan kan släppa tiderna för 3 maj – 31 oktober då vår förhoppning är att allting ska vara helt klart från alla idrotter då.

 

För att kunna hjälpa er planera en barn- och ungdomsverksamhet under säsongen så kan ni genom att skriva till oss via ett ärende boka tider mellan 08.00-17.00 under specifikt vardagar. Detta gäller stadens alla planer, oavsett natur- eller konstgräs, under säsongen. (Vänligen observera att naturgräsplanerna inte öppnar för säsong förrän den 3 maj). För att skapa ett ärende och skriva till oss, klicka här: https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374

 

Ni kan hela tiden följa stadens restriktioner kring Covid-19 pandemin på https://goteborg.se/wps/myportal/start/kommun-o-politik/sakerhet-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19?uri=gbglnk%3A2020318155159882

 

Slutligen önskar vi att ni när ni är inloggade på e-tjänsterna ser över er förenings tider och snarast kontaktar oss om något inte stämmer. Om ni önskar en komplett lista över alla era bokningar 5 april – 31 oktober som det ser ut just nu, vänligen skriv till oss via ett ärende. Vi ser också gärna att ni går in och uppdaterar de enskilda bokningarna med rätt benämning så att ni t.ex. anger Flickor eller Pojkar och Träning när ni har barn som ska träna. Detta hjälper oss mycket i den statistik vi för över bokningar men även vid ev. administration om pandemins restriktioner förändras.

 

Vi är tacksamma om ni hjälper till att sprida informationen till era ledare och berörda parter inom er förening.

 

***

(English version)

During the morning, Idrotts- och föreningsförvaltningen have opened up our systems for reservations on all of the artificial turfs around the city. The period available for reservations are Monday April 5th – Sunday May 2nd. The easiest way to make a reservation is through the e-services at www.bok.goteborg.se

 

The Covid-19 pandemic and its restrictions bring a lot of uncertainty to both practices and games scheduled for all our outdoor sports. Based on this, we’ve decided to only release roughly a month of the season for booking (April 5th – May 2nd) instead of the while season (April 5th – October 31st).

 

Our goal is to release all the remaining dates for booking as soon as possible but it’ll be delayed until at least the second half of April. We’ll let you know through a newsletter and through the news articles posted on the right hand side of the e-services web page (www.bok.goteborg.se)

 

We understand that by releasing roughly a month of the schedule, it’s hard to plan the season. At the same time, we believe that it’s an advantage for you when we do release the complete schedule (May 3rd – October 31st) because your booked hours won’t be as much affected by rescheduled games.

 

In order for you to be able to plan for your kids and youth teams, you can contact us through our web form and we’ll gladly assist you with reservations for all turfs on weekdays, Monday-Friday between 08.00-17.00. Please note that the grass turfs don’t officially open until May 3rd. To contact us through a web form, please click here: https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374

 

To stay updated with all of the latest pandemic restrictions, please visit: https://goteborg.se/wps/myportal/start/kommun-o-politik/sakerhet-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19?uri=gbglnk%3A2020318155159882

 

Last of all, when you’re logged on to the e-services, we’d appreciate if you can take a look at all of your booked hours and let us know if there’s something wrong or missing. If you wish to receive a complete list of your reservations between April 5th – October 31st, please fill out the aforementioned web form. While using the e-services, we’d also appreciate it if you could update booked hours to the actual participants of the reservation. I.E. if there’s a kids practice and the reservation says “Herrar” or “Damer”. Please change it to “Pojkar” or “Flickor”. This is a great help for us when doing statistics for all reservation but also for administrative purposed if the pandemic restrictions change.